LANDXPERT - oprogramowanie dla architekta krajobrazu

Detale na temat programu

Rodzina produktów DATAflor CAD oferuje bogate innowacje i ulepszenia we wszystkich dziedzinach.

Plan w DATAflor CAD

Graficzne szacowanie kosztów. Unikalne w DATAflor: tworzenie automatycznego kosztorysu bezpośrednio w rysunku – równoczesne projektowanie i obliczanie kosztów, dzięki dołączeniu do rysunku informacji jak ceny oraz rodzaje materiałów i czas realizacji. Dane można wyeksportować również do MS Excel. W przeciwieństwie do innych programów do projektowania, LANDXPERT daje nam wielofunkcyjne możliwości kalkulacyjne.

Graficzne szacowanie kosztów

Support tool (narzędzie pomocy). Narzędzie pomocy ułatwia komunikację przy zgłaszaniu błędów w działaniu oprogramowania DATAflor. Gdy potrzebujesz wsparcia technicznego, wystarczy wysłać zapytanie. Gdy pojawi się kominikat o błędzie, support tool uruchamia się automatycznie. Podczas włączenia narzędzia automatycznie tworzony jest zrzut ekranu.

Support tool

Biblioteki. Nowe biblioteki na platformie online do pobrania, w tym: wyposażenie ogrodów, nowe i opracowane katalogi z techniką nawadniania. Również nowe: menadżer widoczności w bibliotekach – bardziej przejrzyste palety bibliotek oraz kolorowe zakładki.

Biblioteki

Struktura warstw w modelu terenu. W ścisłej współpracy z klientami DATAflor został odpowiednio zoptymalizowany model terenu. Strukturę warstw poszczególnych obszarów można edywować w jednym etapie, zarządzanym w bibliotece. Program określa dla wszystkich wcześniej zdefiniowanych warstw powierzchnie i objętości oraz tworzy na żądanie model dyferencji ciał. Ta funkcjonalność prowadzi do dodatkowego zaoszczędzenia czasu oraz obliczeń.

Model terenu

LANDXPERT stworzony specjalnie dla architektów krajobrazu stanowi kompletne rozwiązanie dla wszystkich wykonujących prace z zakresu projektowania krajobrazu i planowania przestrzennego, planowania technicznego i nasadzeń roślinnych oraz wizualizacji. Dodatkowe funkcje umożliwiają integracje z Google Earth i Sketchup. Możliwe jest również wykonywanie projektów nawadniania i odwodnienia, planowania robót ziemnych w tym modelowanie terenu.

Wstążka w nowoczesnej technologii z łatwym dostępem do pomocy umożliwia bardzo prostą obsługę programu.

Podstawy technologii: LANDXPERT został stworzony na podstawie technologii AutoCAD 3D - wiodącej platformy GIS firmy Autodesk do tworzenia i zarządzania danymi przestrzennymi. AutoCAD MAP integruje funkcje AutoCAD z kartograficznych funkcji w znanym i sprawdzonym środowisku AutoCAD.

Do wyboru są obecnie wersja 32 i 64-bitowe. W ramach licencji użytkownik może sam zdecydować dysponując odpowiednim systemem operacyjnym której wersji będzie używać.

Technologia Autodesk MAP 3D 2014

Wizualizacja 3D: to nowe narzędzia do tworzenia żywopłotów, ścian i budynków. W połączeniu z funkcjami do poprawnego skalowania tekstur nakładanych na powierzchnie, jak również korektą linii zbieżnych dają oczekiwane przez użytkowników możliwości prezentacji.

wizualizacje 3d

Uwaga!

Aby wygodnie oglądać film należy otworzyć go w oknie YouTube używając klawisza - Obejrzyj w witrynie youtube.com lub Pełny ekran. Zalecana jest zmiana rozdzielczości na 720p.

Photoshop/Photoshop Element: Każdy rysunek eksportowany do Photoshopa traktowany jest jako jedna płaszczyzna, którą następnie można uzupełniać o nowe elementy.

Umożliwia to na przykład uzyskanie perfekcyjnego cienia rzucanego przez dany obiekt importowany z CAD-a.

SketchUp: Dzięki dynamicznemu połączeniu ze SketchUpem zwykły rysunek CAD-owski może stać się szkicem odręcznym już przy pomocy dwóch kliknięć myszą, a same możliwości graficzne są w tym momencie praktycznie nieograniczone!

Także w tym przypadku istnieje możliwość swobodnego eksportu i importu plików pomiędzy programami.

Menadżer spadków: W każdym projekcie występuje planowanie wysokości podłoża/terenu: czy jako planowanie odwodnienia dla zaznaczonej powierzchni czy jako funkcjonalny bądź kształtujący aspekt. Problemy te rozwiązuje menadżer spadków - szybkie, wysoko efektywne narzędzie do planowania wysokości.

manager spadków
Ulepszony menadżer spadków.

Funkcje rysunkowe: Do dyspozycji projektanta udostępnione jest ponad 150 szraf i 75 symboli linii specjalnych, które można dowolnie rozszerzać. Dzięki temu łatwo można wypełniać powierzchnie np. brukiem z obrobionymi krawędziami.

W narzędziach landXpert szybko można wykonać niezbędną dokumentacje w projekcie. Na przykład korzystając z funkcji wymiarowania posługując się linia domiarową można bardzo precyzyjnie określić parametry i położenie nieregularnych linii w terenie.

Menadżer obiektów: Wszelkie informacje dotyczące mas i ilości projektant może planować z menadżerem obiektów. Poprzez kliknięcie można uzyskać informację o planowanych roślinach, metrach kwadtatowych nawierzchni utwarzonych a nawet utworzyć opis. Obok importowania i exportowania danych np. do Excel można utworzyć również legendę planu, która przy zmianach w rysunku automatycznie się zaktualizuje. Poprzez przydział formuł można wyliczać koszty i objętości np. tony kostki granitowej na m2.

Planowanie nasadzeń: wykorzystując landXpert można w krótkim czasie stworzyć kompletny spis roślin. Jako baza dla wyboru materiału służy aktualna wersja DATAflor DATAplants który jest katalogiem roślin bezpłatnie dołączanym do wersji programu. W katalogu znajdują się dane niemieckiej szkółki Bruns. Cały opisany materiał roślinny może zostać przedstawiony w legendzie projektu ze zdjęciem lub dodatkowym opisem. Mają Państwo dostęp do ponad 7.200 roślin w 54.000 wariantach wielkościowych z ponad 3.600 zdjęciami kolorowymi i cenami przeliczonymi z EUR.

DATAplants
Zintegrowane wykorzystanie katalogu roślin i uzyskanie obrazów i tekstu na rysunku

Google Earth: Z bezpośrednim połączeniem do Google Earth system zyskuje nowe możliwości. Można użyć zdjęcia lotniczego jako podstawę do planowania. Dodatkowo jeżeli pozwala na to rozdzielczość w danym regionie i są uzupełnione dane wysokościowe i punkty odniesienia można korzystając z tego narzędzia przeprowadzić modelowanie terenu. W obecnej wersji dopracowana funkcja komunikacji z GoogleEarth umożliwia import rysunków także w kolorze.

Wszelkie zdjęcia lotnicze można wskawić jednym kliknięciem do rysunku

Street View: dzięki nowemu interfejsowi połączenia z Google Street View do rysunku może być wprowadzony dowolny widok jako obraz. Można również tę funkcje wykorzystać do teksturowania budynków.

google street view

Obiekty Krajobrazowe: Marzenie każdego projektanta. Obiekty które zmieniaja wygląd w zależności od kierunku obserwacji i stylu wizualizacji. Z planu 2D w prosty sposób przechodzi do wizualizacji 3D.

obiekty krajobrazowe

Biblioteki-Online: Uprzywilejowanym klientom (z wykupioną umową serwisową) DATAflor oferuje specjalny dostęp do aktualizacji bibliotek szczegółowych (tekstury, widoki, przekroje konstrukcyjne) oraz innych informacji chronionych. Dzięki prostemu mechanizmowi instalacji wszystkie załączone w programie biblioteki można uzupełniać o nowe obiekty pochodzące z rozbudowanej biblioteki online.

biblioteki
Przykładowe biblioteki.

Współpraca z tachimetrami: Dzięki interfejsowi w programie możliwy jest odczyt danych, które były mierzone za pomocą tachimetru. Obsługiwane są urządzenia następujących producentów: Geodimeter, Leica, Sokkia, Topcon, Trimble, Wild, Zeiss.