Wersja edukacyjna
kobieta

Naszą misją jest propagowanie idei wzbogacania warsztatu architekta krajobrazu i projektanta zieleni w narzędzia ułatwiające prace projektowe. W związku z tym  wspieramy wszelkie inicjatywy w dziedzinie propagowania projektowania komputerowego na oprogramowaniu DATAflor. W tym celu udostępniamy pełną wersję edukacyjną aplikacji CAD DATAflor.

Rosnące zainteresowanie programami DATAflor skłoniło nas do poszerzenia oferty. Wersja edukacyjna będzie dostępna nie tylko dla studentów. Aplikacja CADXPERT jest już dostępna dla dydaktyków szkół średnich  i uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich.

Licencje wersji edukacyjnej dla dydaktyków, uczniów i studentów wydawane są na jedno stanowisko komputerowe. Przygotowaliśmy również ofertę dla szkół średnich i uczelni wyższych gdzie oprócz aplikacji CADXPERT (wymagającej środowiska AutoCAD) jest dostępny kompletny pakiet wykorzystujący technologię AutoCAD MAP 3D 2014 - DATAflor LANDXPERT.

Dla szkół i uczelni wydawana jest licencja sieciowa na laboratorium komputerowe. Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą ofertą. Prosimy również zwrócić uwagę na zakładkę Szkolenia, w której dostępne są bloki szkoleniowe z oprogramowania.