Wersja edukacyjna

Kadra dydaktyczna

DATAflor udostępnia w Polsce dla dydaktyków szkół średnich i uczelni wyższych na kierunkach związanych z projektowaniem krajobrazu pełną wersje aplikacji Symbol: Interner LinkCADXPERT.

Formalności związane z uzyskaniem licencji to wypełnienie formularza poniżej.

Przy wydaniu licencji nie jest pobierana  żadna opłata.

Licencja jest wydawana na okres 1 roku.

Przy licencjach edukacyjnych nie jest świadczona opieka techniczna w rozumieniu komercyjnym.


DATAflor udostępnia dla wykładowców edukacyjną wersje aplikacji Symbol: Interner LinkCADXPERT do AutoCAD lub Symbol: Interner LinkLANDXPERT.

Uwaga: licencja edukacyjna dla dydaktyków jest przeznaczona wyłącznie do celów związanych z nauczaniem i wydawana jest na uczelnie lub szkołę. Zabrania się korzystania z udzielonej licencji do celów komercyjnych. 

 Procedura wydania licencji edukacyjnej dla dydaktyków:

  • wypełnienie formularza z wpisaniem poprawnych danych,
  • wysłanie zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole lub na uczelni drogą pocztową (adres do wysyłki powyżej) lub skan na biuro(at)dataflor.pl,
  • weryfikacja danych,
  • odbiór przez dydaktyka wiadomości e-mail z instrukcją instalacji wersji edukacyjnej oprogramowania DATAflor CAD,
  • wygenerowanie żądania licencji zgodnie z instrukcją instalacji i przesłanie go na adres biuro@dataflor.pl,
  • odbiór przez dydaktyka wiadomości e-mail z plikiem licencji. 

Wersja edukacyna dla dydaktyków DATAflor CAD

Formularz zamówienia

Uczelnia/szkoła: *

Imię i nazwisko:

Ulica: *

Kod pocztowy: *

Miejscowość: *

Telefon: *

E-mail: *

Kontakt pochodzi:

Branża:

Uwagi:

* pole wymagane