Urzedy i instytucje

Oprogramowanie DATAflor CAD w wersji jest idealnym narzędziem do projektowania wykorzystywanym przez instytucje i urzędy państwowe. Wspomaga warsztat pracy dla wszystkich wykonujących zadania z zakresu planowania przestrzennego, planowania krajobrazu, planowania technicznego, planowania zielonych założeń i wizualizacji. Oprogramowanie dostępne jest w wersji landXpert zawierającej technologie AutoCAD MAP 3D lub jako aplikacja CAD V6 do pełnej wersji Autodesk AutoCAD. Technologia AutoCAD MAP 3D jako widoąca platforma GIS firmy Autodesk tworzy i zarządza danymi przestrzennymi.

Funkcjonalność programu sprawdza się w wielu sektorach i wydziałach m.in. w:

 • Wydziałach Gospodarki Przestrzennej
 • Inżynierii i Ochronie Środowiska
 • Rozwoju Gospodarczego
 • Gospodarki Nieruchomościami

Funkcje programu pozwalają:

 • projektować tereny zagospodarowania przestrzennego,
 • w szybki sposób zmieniać plany zagospodarowania,
 • tworzyć plany zabudowy i przeznaczenia nieruchomości,
 • tworzyć mapy rozwoju miast,
 • projektować lokalizacje inwestycji,
 • tworzyć, aktualizować i opracowywać mapy geodezyjne za pomocą wbudowanej platformy AutoCAD MAP 3D,
 • tworzyć cyfrowe modele terenu,
 • przygotowywać wizualizacje,
 • importować mapy z Google Earth,
 • tworzyć i zarządzać danym przestrzennymi,
 • planować nasadzenia
  i wiele innych

Zachęcamy wszystkie instytucje i urzędy państwowe do wdrażania profesjonalnego oprogramowania CAD i zapraszamy do kontaktu.

model terenu 1 model terenu 2 model terenu 3 model terenu 4 model terenu 5
google earth street view