Business Irrigation

Nowe w DATAflor: Moduł "Nawadnianie" zintegrowany z programem dla Zielonych Profesjonalistów!

Dzięki tym nowym narzędziom wszyscy specjaliści oszczędzają wiele czasu przy planowaniu i obliczaniu profesjonalnych systemów nawadniających. W kilku krokach stworzyć można kompletny plan. Wynik:

  • proste i czytelne dokumenty dla klientów
  • wszystkie techniczne informacje dla pracowników

Najważniejsze: kompleksowe grupy budowy i nawadniania pozostają w stosunku do siebie w logicznym związku, co powoduje, że planowanie, kalkulacja i zamawianie materiałów staje się łatwiejsze i pewniejsze.

grafika programu 1

Podstawa planowania nawadniania

Możliwą podstawę planowania stanowią pomiar skanerem laserowym, istniejący rysunek CAD, zeskanowany plan lub zdjęcie lotnicze z Google Earth.

Planowanie nawadniania funkcjonuje niezwykle prosto: W pierwszym kroku wprowadza się istniejące powierzchnie wg typu użytkowania (trawnik, droga, itp.)

Powierzchnie te są przy tym graficznie opatrzone szrafami, opisane za pomocą zawartości powierzchni (m2) i użytkowania oraz przedstawione w legendzie przy zsumowaniu wszystkich powierzchni częściowych.

grafika programu 2

Wybieranie i rozdzielanie zraszaczy

W następnym kroku wprowadza się specyficzne dane dla danego projektu, które potrzebne są do wyboru modeli zraszaczy i elementów systemu.

W tym miejscu program oferuje listę kontrolną, która może zostać wypełniona wraz ze zleceniodawcą. Teraz albo można umieścić dokładnie określony zraszacz w terenie, albo system wybiera na podstawie ciśnienia wody, promienia i zasięgu pasujący model z odpowiednią dyszą. W katalogu produktów ustawić możemy, które modele zraszaczy powinny zostać uwzględnione. Po umiejscowieniu zraszaczy, zaplanowane zostaną sekcje systemu. Program przeprowadza w tym miejscu różne obliczenia hydrauliczne, które np. zapobiegać mają przyłączeniu zbyt wielu zraszaczy do jednej sekcji.

Większe bezpieczeństwo planowania przez połączone grupy materiałów

Szczególna cechą tego programu jest zdefiniowanie kompleksowych grup budowlanych, które złożone są z większej ilości materiałów. Dzięki temu możliwe jest dokładne ustalenie dodatkowych akcesoriów bez konieczności ich pojedynczego wprowadzania. Oszczędza to czas podczas planowania i daje pewność przy kalkulacji i zamawianiu materiałów.

grafika programu 3

Listy materiałów

Wszystkie użyte materiały możemy eksportować, jako legendę, listę zapotrzebowania na materiały i ofertę (również z obrazkami).

Duża zaleta dla użytkowników programu DATAflor Business V6: Całe zestawienie materiałów może zostać włączone poprzez kliknięcie myszą, jako wstępnie skalkulowana lista materiałów do oferty lub spisu usług.

Przy zmianach w rysunku następuje natychmiast aktualizacja w programie.

grafika programu 4

Najważniejsze funkcje

  • Modele zraszaczy i dysze są wykrywane automatycznie.
  • Edycja legendy i list materiałowych (z obrazkami)
  • Obiekty zraszane można zmieniać na rysunku
  • Zawiera aktualne katalogi firm Rainbird, Hunter, Toro, Netafim i Gardena
  • Automatyczne opisywanie rysunku z wieloma opcjami
  • Otwarty system: możliwe jest wprowadzanie własnych zraszaczy i materiałów