pomoc

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat aktualizacji produktów DATAflor a także obsługi wykrytych błędów i usterek.

Aktualizacje do systemów CAD DATAflor od wersji 12 dystrybuowane są automatycznie za pomocą Menadżera Aktualizacji (Update Manager).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania DATAflor można znaleźć na stronie FAQ

.

 

Data publikacji Opis Pobierz

2014-02-26

Błąd - problem przy wywołaniu quick manager'a w landXpert

Problem objawia się przy wywołaniu elementów quick manager'a - program wyświetla błąd krytyczny. Przyczyną b łędu jest uszkodzenie plików xml w katalogu z danymi które wykorzystuje QM.

Aby usunąć problem należy:

 • zamknąć program landXpert.
 • zmienić nazwę katalogu "Paletten" znajdującego się w lokalizacji -> "C:\ProgramData\DATAflor\landXpert"
 • ściągnąć plik paletten.zip (obok link) i rozpakować go w katalogu na miejsce starego.

UWAGA: do przeprowadzenie opisanych zmian wymagane są uprawnienia administratora.

Plik archiwum zip

2013-12-01

Błąd - problem z katalogiem roślin DATAplants 2013-2014

Problem objawia się po instalacji DATAplants 2013-2014 i LANDXPERT 2014. Po uruchomieniu LANDXPERT i wywołaniu katalogu roślin z menadżera ilości pojawia się błąd

Aby usunąć problem należy:

 • otworzyć katalog "C:\DATAflor\DATAplants"
 • zamienić plik DFPflanzenBV6.ocx.

Po tej operacji katalog roślin powinien działać bez zakłóceń.

Plik ocx

2013-01-21

Aktualizacja - Service Pack 4 do landXpert 13

wersja 13.04.01, zawiera Service Pack 1, 2 i 3

plik wykonywalny 17 MB

Elementy poprawione w SP4:

 • Quick DGM (Model terenu) - rozwiązany problem z wyświetlaniem profili
 • Menadżer ilości - rozwiązany problem skryptów konfiguracyjnych na poziomie elementu

Elementy poprawione w SP3:

 • Quick DGM (Model terenu) - poprawienie przypadkowych zmian nazw ustalonych zestawów punktów
 • Quick DGM (Model terenu) - rozwiązanie problemów profili w BCS
 • Menadżer ilości - rozwiązany problem metody eliminacji Gaussa Elling przy tworzeniu dokumentacji w zakresie wysokich współrzędnych

Elementy poprawione w SP2:

 • Nowe biblioteki online - Richter Spielgeräte GmbH & ERCO Leuchten GmbH
 • PSDEXPORT - wsparcie Photoshop CS6
 • PSDEXPORT - naprawiony problem eksportu layout'ów
 • Menadżer objektów - rozwiązany problem związany z zapisem danych
 • Legenda - usunięcie problemów z aktualizacją legendy

Elementy poprawione w SP1:

 • Quick DGM (Model terenu) - dodanie opcji obsługi punktów
 • Quick DGM (Model terenu) - dodanie innych przypadków wsparcia
 • Street View - poprawienie stabilności
 • Umożliwienie edycji grafiki roślin w menadżeże obiektów

Plik wykonywalny

2013-01-21

Aktualizacja - Service Pack 4 do CAD V6 13

wersja 13.04.01, zawiera Service Pack 1, 2 i 3

plik wykonywalny 23 MB

Elementy poprawione w SP4:

 • Quick DGM (Model terenu) - rozwiązany problem z wyświetlaniem profili
 • Menadżer ilości - rozwiązany problem skryptów konfiguracyjnych na poziomie elementu

Elementy poprawione w SP3:

 • Quick DGM (Model terenu) - poprawienie przypadkowych zmian nazw ustalonych zestawów punktów
 • Quick DGM (Model terenu) - rozwiązanie problemów profili w BCS
 • Menadżer ilości - rozwiązany problem metody eliminacji Gaussa Elling przy tworzeniu dokumentacji w zakresie wysokich współrzędnych

Elementy poprawione w SP2:

 • Nowe biblioteki online - Richter Spielgeräte GmbH & ERCO Leuchten GmbH
 • PSDEXPORT - wsparcie Photoshop CS6
 • PSDEXPORT - naprawiony problem eksportu layout'ów
 • Menadżer objektów - rozwiązany problem związany z zapisem danych
 • Legenda - usunięcie problemów z aktualizacją legendy

Elementy poprawione w SP1:

 • Quick DGM (Model terenu) - dodanie opcji obsługi punktów
 • Quick DGM (Model terenu) - dodanie innych przypadków wsparcia
 • Street View - poprawienie stabilności
 • Umożliwienie edycji grafiki roślin w menadżeże obiektów

Plik wykonywalny

2011-11-15

Błąd - problem z katalogiem roślin DATAplants 2012

Problem objawia się po instalacji DATAplants 2012 na komputerach gdzie była zainstalowana wersja wcześniejsza. Po uruchomieniu katalogu roślin lub wywołaniu go z menadżera ilości DATAflor CAD V6 lub landXpert pojawia się błąd:

Błąd DATAplansts 2012

Aby usunąć problem należy:

 • otworzyć katalog "C:\DATAflor\DATAplants2012\Database"
 • wyszukać plik "DATAplants.log" i usunąć go.

Po tej operacji katalog roślin powinien uruchamiać się bez zakłóceń.

2011-10-18

Aktualizacja - Update Manager DATAflor wersja 1.0.1

dokument PDF 1.3 MB, plik wykonywalny 3.6 MB

Dokumentacja instalacji Menadżera Aktualizacji DATAflor.

Dokument PDF


Plik wykonywalny

2011-08-29

Aktualizacja - Service Pack 2 do landXpert 12

wersja 12.02.00, zawiera Service Pack 1

plik wykonywalny 17 MB

 • Model terenu - poprawienie możliwości włączania i wyłączania linii gradientu
 • Legenda - obrazy i obiekty krajobrazowe, mogą być teraz tworzone jako grafika
 • Street View - dodawanie automatyczne adresów
 • Obiekty krajobrazowe - zoptymalizowana kolejność wyświetlania
 • poprawienie stabilności transferu do SketchUp

Plik wykonywalny

2011-08-29

Aktualizacja - Service Pack 2 do CAD V6 12

wersja 12.02.00, zawiera Service Pack 1

plik wykonywalny 19 MB

 • Model terenu - poprawienie możliwości włączania i wyłączania linii gradientu
 • Legenda - obrazy i obiekty krajobrazowe, mogą być teraz tworzone jako grafika
 • Street View - dodawanie automatyczne adresów
 • Obiekty krajobrazowe - zoptymalizowana kolejność wyświetlania
 • poprawienie stabilności transferu do SketchUp

Plik wykonywalny

2011-07-25

Aktualizacja - aktualizacje 1 i 2 do platformy AutoCAD Map 3D 2011 zalecane do landXpert w wersjach 11 i 12

pliki wykonywalne dla wersji 32 i 64-bit

W celu zaistalowania aktualizacji należy najpierw rozpoznać posiadaną wersje systemu Windows (32 czy 64-bit) a następnie pobrać i zainstalować kolejno aktualizacje 1 a następnie 2.

Pliki wykonywalne:

Aktualizacja 1 32-bit

Aktualizacja 1 64-bit

Aktualizacja 2 32-bit

Aktualizacja 2 64-bit

2011-04-27

Błąd - po zakończonej instalacji landXpert 11 i próbie uruchomienia z ikony na pulpicie system szuka pliku acad.exe

Należy się upewnić że na komputerze zainstalowane są wszystkie "ważne" aktualizacje systemu Windows - Windows Update

Jeżeli w procesie instalacji nadal nie będzie instalował się AutoCAD MAP należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Rozpakować załączony plik MAP_2011.zip
 • Przekopiować plik (w zależności od wersji systemu 32 lub 64-bit) Setup_pl_MAP_2011_x32(64)_Local.bat do folderu \32bit(64bit)\Programm\AdminImage na pendrive USB
 • Uruchomić plik *.bat z w/w folderu
 • Wywołany zostanie proces instalacji AutoCAD MAP który należy przeprowadzić na domyślnych ustawieniach
 • Po zakończeniu landXpert powinien działać. Należy usunąć plik *.bat z pendrive'a

Ważna informacja - plik .bat zadziała tylko w przypadku gdy AutoCAD MAP nie jest zainstalowany na komputerze.

Plik archiwum zip

2010-11-09

Błąd - po zarejestrowaniu licencji landXpert 11 nadal uruchamia się jako DEMO

Problem występuje na 64-bit systemach Windows z landXpert w wersji 11. Rozwiązuje go instalacja ServicePack 3 do landXpert.

 

2010-11-08

Aktualizacja - Service Pack 3 do CAD V6 11

wersja 11.00.14 zawiera Service Pack 1 i 2

plik wykonywalny 18 MB

 • poprawienie Quickmanager'a (zarządzanie bibliotekami)
 • wsparcie do Photoshop CS5 (także 64-bit)
 • wsparcie do SketchUp 8
 • wsparcie do Photoshop Elements 9
 • modelowanie terenu: poprawa nieciągłości
 • nawadnianie: optymalizacja obliczeń hydraulicznych

Plik wykonywalny

2010-11-08

Aktualizacja - Service Pack 3 do landXpert 11

wersja 11.00.14 zawiera Service Pack 1 i 2

plik wykonywalny 50 MB

 • poprawienie Quickmanager'a (zarządzanie bibliotekami)
 • wsparcie do Photoshop CS5 (także 64-bit)
 • wsparcie do SketchUp 8
 • wsparcie do Photoshop Elements 9
 • implementacja technologii Autodesk WS - www.autocadws.com
 • modelowanie terenu: poprawa nieciągłości
 • nawadnianie: optymalizacja obliczeń hydraulicznych

Plik wykonywalny