CADXPERT model terenu - moduł opcjonalny

Model terenu bez funkcji modelowania 3D i generowania przekrojów z ograniczeniem funkcjonalnym jest składnikiem podstawowej wersji CAD V6. W pełnej wersji jest opcją dodatkową. Może być również instalowany niezależnie.

Podstawą dla wykonania modelu terenu mogą być dane pomiarowe, pliki punktowe, lub linie wysokościowe. Rozszerzenie model terenu wyprowadza z tych danych zbiór punktów, z których zostanie utworzona powierzchnia. Formę powierzchni można wybrać między triangulacją lub siatką kratek (Grid). Triangulację stosuje się głównie w zakresie obliczenia mas ziemi lub objętości. Siatki kratek są podstawą dla wizualizacji.

Objętość ziemi powstaje albo przez porównanie dwóch zapisów terenu (np. przed i po podjęciu kroków budowlanych) bądź przez nowe planowanie na terenie. Model terenu oferuje dla obydwu zadań proste narzędzia i przede wszystkim prawidłowe postępowanie obliczeniowe i dowodowe.

Automatyczne wyrównanie mas wylicza prawidłowe wysokości posadowienia przy nowym planowaniu, tak aby możliwie jak najmniej masy ziemi zostało odrzucone. Obliczenie ilości ziemi może nastąpić poprzez pryzmy, bądź profile poprzeczne według metody Gauss-Elling.

Na podstawie powierzchni mogą powstać dla lepszej prezentacji terenu linie wysokościowe. Na życzenie linie wysokościowe mogą być opisane i tekst może być dowolnie na linii przesuwany.

Wszystkie obiekty związane z model terenu są przez menagera wygodnie zarządzane. Stąd mogą być opracowywane i zmieniane poszczególne części obiektu, ale również pełne powiązane ze sobą struktury. Aby ulepszyć przejrzystość można włączać widoczność poszczególnych komponentów lub całych gałęzi obiektu na rysunku.

img_map_1
Wczytaj teren istniejący
img_map_2
Wstaw sytuacje istniejącą
img_map_3
Triangulacja
img_map_4
Wyliczenie różnic objętościowych
img_map_5
Wizualizacja

Cechą szczególną w modelu terenu DATAflor jest przechodnia zależność, to znaczy kiedy poszczególne punkty wysokościowe ulegają zmianie, zmieniają się równocześnie wszystkie zależne obiekty (np. powierzchnie, cięcia, obliczenia ilości ziemi). To oszczędza bardzo dużo czasu.

img_map_6
Przekrój terenu ze wzniesieniem

O uniwersalnych, dowolnie definiowalnych miejscach cięć mogą informować dane punktowe, pomiarowe i ASCII, np. dla wytycznych na terenie.

Możliwe jest formatowanie danych poprzez metody REB 21.013 (DA50, DA66 i DA68) i 22.013 (DA45, DA49, DA58), jak i export do Excel’a.