Rozszerzenia Business

Rozszerzenie Business nawadnianie

Planowanie systemu nawadniania jest złożonym procesem doboru wielu parametrów które są współzależne (np. modelu terenu, zasięgu, wydatku wody, rozkładu roślinności, itp.). Podstawą planowania są pomiary z teodolitu, istniejący rysunek CAD, zeskanowana mapa lub widok z programu Google Earth. Proces tworzenia planu nawadniania terenu przebiega bardzo prosto: w pierwszym kroku należy oznaczyć istniejące grunty (trawa, drogi itp.). W legendzie obszary te są prezentowane graficznie z wyliczeniem m2 i zsumowane jako powierzchnia wszystkich sekcji nawadniania. Kolejnym krokiem będzie projekt, dane w postaci ciśnienia i wydajności źródła wody są wprowadzane do systemu, który może sam przeprowadzić dobór rurociągów oraz modeli zraszaczy i dysz (w bazie programu znajdują się katalogi większości producentów systemów nawadniania które są cały czas aktualizowane). Użytkownik może również ustawić zakres doboru osprzętu w jakim system ma się poruszać. System będzie ostrzegał jeżeli na danej sekcji np. poprzez zaplanowanie zbyt dużej ilości zraszaczy zostanie przekroczony zakres maksymalny parametrów hydraulicznych.

Więcej informacji

Rozszerzenie Business - modelowanie terenu

Cyfrowy model terenu (DGM) jest z pewnością najefektywniejszym narzędziem, jakie może zostać zastosowane podczas przetwarzania danych z terenu w oprogramowaniu DATAflor. Model terenu oblicza dla Państwa poprzez kliknięcie ilość ziemi na terenie i to z taką dokładnością, jaka nie jest możliwa do wyliczenia ręcznie. Bez tego rozszerzenia potrzebowalibyście Państwo do tych obliczeń wielu godzin bądź nawet dni. Gdyby się coś w projekcie zmieniło, obliczenia musiałyby być przeprowadzone ponownie. Przy modelowaniu terenu z DATAflor to żaden problem, tutaj obliczenia są po prostu aktualizowane.

Model terenu
Przekroje terenu

Cechą szczególną w modelu terenu DATAflor jest przechodnia zależność, to znaczy kiedy poszczególne punkty wysokościowe ulegają zmianie, zmieniają się równocześnie wszystkie zależne obiekty (np. powierzchnie, cięcia, obliczenia ilości ziemi).

O uniwersalnych, dowolnie definiowalnych miejscach cięć mogą informować dane punktowe i pomiarowe, np. dla wytycznych na terenie.

Możliwe jest formatowanie danych poprzez metody REB 21.013 (DA50, DA66 i DA68) i 22.013 (DA45, DA49, DA58), jak i export do Excel’a.