Wersja edukacyjna

Uczelnie i szkoły

kobieta

Ze wględu na rosnące zainteresowanie przez uczniów oraz studentów oprogramowaniem DATAflor, zapraszamy wszystkie szkoły średnie i uczelnie wyższe do poszerzenia swojej oferty edukacyjnej. DATAflor dla placówek oświatowych przygotowała atrakcyjne warunki współpracy. Oferujemy dostęp do licencji edukacyjnych, wsparcie i asystę na etapie wdrożenia.

Wersje edukacyjne dostępne są w dwóch wariantach:

  • Aplikacja CADXPERT do instalacji na posiadanym środowisku AutoCAD w wersji od 2012.
  • Platforma projektowa landXpert stanowiąca kompletne rozwiązanie oparte na technologii Autodesk AutoCAD MAP 3D 2014.

Zachęcamy szkoły i uczelnie do wdrożenia w programy nauczania profesjonalnego oprogramowania do projektowania krajobrazu jakim jest CAD od DATAflor.